กลยุทธ์สินค้าคุณภาพ

กลยุทธ์สินค้าคุณภาพ

ThanaWoods ชูกลยุทธ์สินค้าคุณภาพ รับมือ AEC

   ThanaWoods ชูกลยุทธ์สินค้าคุณภาพ รับมือ AEC

ธนาวูด ชูสินค้าคุณภาพ มาพร้อมบริการหลังการขาย

คุณธนสร สถิตวิทยากุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาภัณฑ์ค้าไม้ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิไม้อัดเคลือบฟิล์มคุณภาพสูง ซึ่งมีไม้อัดเคลือบฟิล์มดำและไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาล ภายใต้แบรนด์ “ธนาวูด” ด้วยวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมและการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน ดังนั้น ไม้ที่นำมาใช้เป็นไม้จากป่าปลูกที่ได้รับรอง คุณภาพจากองค์การป่าไม้สากล หรือ FSC ไม่ใช่การตัดไม้ทำลายป่า

“คุณสมบัติที่โดดเด่นของไม้อัดเคลือบฟิล์มภายใต้แบรนด์ “ธนาวูด” ที่แตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนก็คือ การที่มีแบรนด์เป็นที่ยอมรับ เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้า เพราะสินค้ามีคุณภาพจริง หรือหากพบว่าสินค้ามีปัญหา บริษัทฯ มีการรับประกันคุณภาพสินค้า กรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายจากความผิดพลาดของกระบวนการผลิตก็ดี การขนส่งก็ดี บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบให้กับลูกค้า รวมทั้งยังมีบริการหลังการขาย มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานไม้อัดออกไปดูแลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ไม้อัดเคลือบฟิล์มที่หน้างาน พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานไม้อัดเคลือบฟิล์มให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น สามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้งมากขึ้น”

ไม้อัดเคลือบฟิล์มนำกลับมาใช้งานใหม่ได้หลายครั้ง

สำหรับไม้อัดเคลือบฟิล์ม คือไม้อัดที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานอาคารสูง งานพื้นแบบ แบบเสา งานรากฐาน และงานก่อสร้างทั่วไป คุณสมบัติพิเศษของไม้อัดชนิดนี้ คือ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง กันน้ำได้เป็นอย่างดี น้ำหนักเบา และเก็บรักษาง่าย ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ดีนั้นทุกกระบวนการผลิตต้องผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการอบด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม ให้คงเหลือความชื้นและความหนาแน่นที่เหมาะสม สำหรับกาวประสานขั้นในของเนื้อไม้อัดต้องเป็นกาวที่ได้มาตรฐานเท่านั้น แต่ละขั้นตอนผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด จะได้ไม้อัดเคลือบฟิล์มคุณภาพ

คุณธนสร กล่าวว่า “สินค้าจาก “ธนาวูด” ยังมีกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนขาย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ประจำอยู่ต่างประเทศคอยดูแลเรื่องการผลิตที่โรงงาน ตั้งแต่การคัดเลือกไม้ที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิต ไส้ของไม้ ฟิล์ม หรือแม้แต่กาวที่นำมาใช้ในการผลิต ต้องระบุคุณสมบัติของกาวที่เลือกใช้ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการควบคุมคุณภาพ (QC) เพื่อตรวจสอบสินค้าที่ผลิตให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดก่อนส่งถึงมือลูกค้า”

ชี้สถานการณ์ตลาดแผ่นไม้อัดเคลือบฟิล์มแข่งขันรุนแรง

สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด คุณธนสร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้มุ่งเน้นเรื่องของการให้บริการ คุณภาพราคา และความชื่อตรงต่อลูกค้าเป็นสำคัญ แม้สถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดของไม้อัดเคลือบฟิล์มจะมีความรุนแรงมีการใช้กลยุทธ์ด้านราคาและคุณภาพเป็นเครื่องมือ แต่สิ่งที่จำทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน คือ คุณภาพสินค้าที่ดีและการมีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้

“ตลาดแผ่นไม้อัดเคลือบฟิล์มทุกวันนี้มีการแข่งขันรุนแรงมาก ผู้ผลิตหลาย ๆ รายเลือกใช้กลยุทธ์ด้านราคา เพราะยอมรับว่ากลุ่มลูกค้านั้นมีความต้องการที่หลากหลาย บางกลุ่มต้องการสินค้าราคาถูก ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งกลับมีความต้องการสินค้าคุณภาพดี ไม่เน้นเรื่องราคา ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะเลือกใช้กลยุทธ์แบบใดตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในแต่ละกลุ่ม แต่ไม่ว่าจะเลือกสินค้าคุณภาพดี หรือสินค้าราคาถูก ต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแม้จะไม่ใช่กลยุทธ์ด้านราคาเป็นเงื่อนไขในการแข่งขันทางการตลาด แต่ต้นทุนการผลิตก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน”