วิเคราะห์การเข้าร่วมเป็น AEC

เสรีการค้า

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ในช่วงปีที่ผ่านมาพูดกันมากในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน …

อีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งมีการพูดถึงกันค่อนข้างมากคือเรื่อง การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือและทักษะ …

บริษัท ธนาภัณฑ์ค้าไม้ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ด้วยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ …

“ธนาวูด” ได้เริ่มทดลองส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา …

ปรากฏการณ์หนึ่งที่มักเกิดเมื่อวัฏจักรธุรกิจอยู่ในช่วงขาลงคือ การแทรกแซงจากรัฐ ไม่ว่าจะโดยนโยบายการเงิน …